Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Pohrana završnih, magistarskih (diplomskih) radova, doktorskih disertacija, te stručnih i znanstvenih publikacija studenata i zaposlenika.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.kifst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ana Matijašević Renić; E-mail: anaren@kifst.hrNatrag na popis