Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

12tesla DokuWiki HomePage


Opis resursa:

 • DokuWiki - Teme za diplomski, nastavni materijali, QtiPlot download

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://12tesla.phy.pmf.unizg.hr/diplteme/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://12tesla.phy.pmf.unizg.hr/diplteme/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mario Basletić; E-mail: basletic@phy.hrNatrag na popis