Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Galaxy devel


Opis resursa:

  • Galaxy platforma za analizu podataka prema FAIR načelima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.cro-ngi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://wiki.srce.hr/pages/viewpage.action?pageId=7798985

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/isabella/cro-ngi/dokumenti/cro_ngi_pravilnik_v1.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPotreban za izradu sistemskih korisnika
displayNamePotreban za izradu sistemskih korisnika
givenNamePotreban za izradu sistemskih korisnika
hrEduPersonUniqueIDKorisnicka oznaka za Galaxy
labeledURINije potreban ali scope profile koji je aplikaciji potreban uključuje URI
mailPotreban za izradu sistemskih korisnika
snPotreban za izradu sistemskih korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Hrženjak; E-mail: mhrzenjak@srce.hrNatrag na popis