Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studija


Opis resursa:

 • Namjena repozitorija je pohrana, trajno čuvanje i diseminiranje intelektualne produkcije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci,koju čine: 1. izdanja čiji je nakladnik Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci; 2. autorski radovi zaposlenika i studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija; 3. radovi koji govore o Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, njegovim zaposlenicima ili studentima. Pored navedenih zbirki u repozitorij namjeravamo uvrstiti i druge zbirke potrebne za obavljanje naše djelatnosti (zbirku izvora za učenje, istraživačke zbirke, digitalizirane zbirke građe iz fonda knjižnice), koje su u našem vlasništvu, ili na kojima imamo pravo objavljivanja.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repository.fzsri.uniri.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Bosa Licul; E-mail: bosa.licul@uniri.hrNatrag na popis