Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programa


Opis resursa:

  • Sustav omogućava kreiranje zadataka te automatizirano evaluiranje rješenja zadataka u obliku izvornih kodova. Sustav se koristi na kolegijiu Programiranje na studiju elektrotehnike te Programiranje I i II na studiju računarstva.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://programiranje.riteh.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • givenName
  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonUniqueID
  • mail
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Damir Arbula; E-mail: damir.arbula@riteh.hrNatrag na popis