Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle Sveučilišta u Puli


Opis resursa:

  • Moodle Sveučilišta u Puli

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e-ucenje.unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika
givenNamePrikaz imena korisnika
hrEduPersonOIBOIB djelatnika radi identifikacije djelatnika
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationKategorizacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDOznaka korisnika, lakše povezivanje sa LDAP-om
hrEduPersonUniqueNumberJMBAG studenta radi identifikacije studenta
mailSlužbena adresa korisnika za slanje pretplaćenih obavijesti
snPrikaz prezimena
uidIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička podrška; E-mail: helpdesk@unipu.hrNatrag na popis