Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle Sveučilišta u Puli


Opis resursa:

  • Moodle Sveučilišta u Puli

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://e-ucenje.unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika
givenNamePrikaz imena korisnika
hrEduPersonOIBOIB djelatnika radi identifikacije djelatnika
hrEduPersonPersistentIDIdentifikacije korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationKategorizacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberJMBAG studenta radi identifikacije studenta
mailSlužbena adresa korisnika za slanje pretplaćenih obavijesti
snPrikaz prezimena
uidIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička podrška; E-mail: helpdesk@unipu.hrNatrag na popis