Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Chat servis za IRB


Opis resursa:

  • Chat servis baziran na http://rocket.chat instanci za djelatnike Instituta Ruđer Bošković

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut Ruđer Bošković

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://chat.irb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://docs.rocket.chat/guides/user-guides

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://docs.rocket.chat/legal/privacy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnUnos imena i prezimena korisnika u sustavu chata
dcProvjera za autorizaciju pristupa
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDProvjera za autorizaciju pristupa
mailUnos email adrese korisnika u sustavu chata
uidUnos korisničkog imena korisnika u sustavu chata

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matija Kovačević; E-mail: mkovacev@irb.hrNatrag na popis