Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Split


Opis resursa:

  • U Dabar bi pohranjivali digitalne objekte koji su rezultat znanstvenoistraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada osoba povezanih s našom ustanovom.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.aspira.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueID
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Anđela Uvodić; E-mail: andela.uvodic@aspira.hrNatrag na popis