Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Aplikacija za dodjelu i obradu mail aliasa at alumni.unizg.hr bivšim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://apps.unizg.hr/alumni-alias-upitnik/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://apps.unizg.hr/alumni-alias-upitnik/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://apps.unizg.hr/alumni-alias-upitnik/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBidentifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailidentifikacija korisnika
oidentifikacija korisnika
postalAddressidentifikacija korisnika
snidentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Paula Paveltić; E-mail: ppavlet@unizg.hrNatrag na popis