Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-Savjetovanja Agronomski fakultet


Opis resursa:

  • Web aplikacija e-Savjetovanja s javnošću vezana za dokumente Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://esavjetovanja.agr.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://esavjetovanja.agr.hr/hr/faq

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://esavjetovanja.agr.hr/hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena korisnika na svim potrebnim mjestima unutar aplikacije
hrEduPersonAffiliationSluži za dodjeljivanje uloge i kontrolu pristupa aplikaciji
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDAutorizacija korisnika u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Alin Žingerlin; E-mail: azingerlin@agr.hrNatrag na popis