Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

FEPA-client


Opis resursa:

  • FEPA (FER Examiner for Programming Assignments) je sustav za ispitivanje studenata i provođenje ispita gdje studenti na svojim računalima pokreću desktop aplikaciju kja se spaja na poslužitelj, dohvaća zadatke koje studenti lokalno rješavaju i provjeravaju te ju preko desktop aplikacije šalju na poslužitelj na konačno ocjenjivanje.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://fepa.fer.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime su potrebni kako bi se na desktop aplikaciji nakon autorizacije moglo pokazati u prozoru. Služi za identifikaciju i usporedbu s iksicom.
displayNameNije potrebno
givenNameIme nije potrebno ako imamo cn.
hrEduPersonUniqueIDSluži za povezivanje s pravima korisnika na poslužitelju. Npr. tko smije pisati ispit, tko smije uređivati zadatke i ispit i sl.
labeledURINije potrebno
snPrezime nije potrebno ako imamo sn.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Kušek; E-mail: mario.kusek@fer.hrNatrag na popis