Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije


Opis resursa:

 • Aplikacija za organizaciju , prijave i praćenje pohađanja edukacija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://ema.e-skole.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ema.e-skole.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • sn
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: CARNet Heldpesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis