Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFRI ISVURI


Opis resursa:

  • ISVURI prilagođen potrebama Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://isvuri.efri.uniri.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnime i prezime korisnika koristimo pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI)
dcIdentifikator ustanove - je informativno polje - služi za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
givenNameime i prezime korisnika koristimo pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI)
hrEduPersonHomeOrgsluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonOIBsluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonPrimaryAffiliationisluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumbersluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
mailemail korisnika koristimo kod provjere korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI), ako ne postoji, onda kreiramo novog
snime i prezime korisnika koristimo pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu (ISVURI)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vladimir Trninić; E-mail: vladimir.trninic@uniri.hrNatrag na popis