Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)


Opis resursa:

  • Sustava za održavanje webinara (dodatna domena koja u produkaciju kreće s novim poslužiteljem 22. srpnja 2014.)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://webinari.srce.hr/home

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://webinari.srce.hr/home

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tona Perišić; E-mail: tona.perisic@srce.hrNatrag na popis