Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketa


Opis resursa:

 • anketa za studente sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://anketa.unios.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://anketa.unios.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • o
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dario Došen; E-mail: ddosen@etfos.hrNatrag na popis