Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja


Opis resursa:

  • Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://katalog-e-kolegija.srce.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • givenName
  • hrEduPersonUniqueID
  • l
  • mail
  • o
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Mušica; E-mail: vedran.musica@srce.hr
  • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis