Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za domenu unizg.hr

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, IT podrška Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu; E-mail: it-unizg@srce.hrNatrag na popis