Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNET aero - predprodukcija


Opis resursa:

  • Sustav namijenjen za upravljavljanje pametnim senzorima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://iot-stage-mui.smart-sense.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://iot-stage-mui.smart-sense.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnime i prezime korisnika za ispis na GUI
dc"ID" škole za povezivanje na organizaciju u bazi aplikacije, povezivanje s ustanovom
hrEduPersonExpireDateprovjera ima li korisnik pravo na uslugu, je li elektronički identitet istekao
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationprovjeru tipa korisnika pri login, određivanje prava pristupa aplikaciji odnosno definiranje role u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDidentifikacija korisnika i povezivanje s korisnikom u bazi sustava
opovezivanje korisnika s ustanovom, naziv ustanove za ispis na GUI
wtAdminTypedefiniranje role u sustavu, za provjeru tipa administratora pri loginu u sustav

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Jurica Vratarić; E-mail: jurica.vrataric@carnet.hrNatrag na popis