Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PROPYX


Opis resursa:

  • Sustav za online provjeru znanja

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.propyx.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.propyx.com/propyx-upute-za-uporabu.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonGroupMember
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
mobile
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: PROPYX tehnička podrška; E-mail: podrska@propyx.comNatrag na popis