Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PROPYX


Opis resursa:

 • Sustav za online provjeru znanja

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • PRO-MIL d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.propyx.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.propyx.com/propyx-upute-za-uporabu.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • mobile
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: PROPYX tehnička podrška; E-mail: podrska@propyx.com



Natrag na popis