Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNET-ov CRM - predprodukcija


Opis resursa:

  • CRM aplikacija za CARNET-ov Helpdesk

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://testsuite.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://ema.e-skole.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://testsuite.carnet.hr/privatnost

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueID
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihomir Markulin; E-mail: tihomir.markulin@carnet.hrNatrag na popis