Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNET-ov CRM - predprodukcija


Opis resursa:

 • CRM aplikacija za CARNET-ov Helpdesk

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://testsuite.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ema.e-skole.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • http://testsuite.carnet.hr/privatnost

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tihomir Markulin; E-mail: tihomir.markulin@carnet.hrNatrag na popis