Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastavi


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastavi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisniku unutar sučelja i poruka dobrodošlice
givenNamePrikaz imena korisniku unutar sučelja
hrEduPersonExpireDateKontrola pristupa sustavu
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailZa nužnu komunikaciju s korisnikom vezanu uz evidenciju prisustva
snPrikaz prezimena korisniku unutar sučelja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Andrijana Rašica; E-mail: administracija@tusdu.hrNatrag na popis