Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-Matice


Opis resursa:

 • Sustav za upravljanje standardiziranim skupinama podataka

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3218

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://matice.mzos.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • o
 • sn
 • wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Matica helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis