Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Središnji web Geodetskog fakulteta


Opis resursa:

 • Web prostor Geodetskog fakulteta na virtualnom poslužitelju (VPS); sustav za e-učenje Moodle s autentikacijom putem AAI@EduHr identiteta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.geof.unizg.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • labeledURI
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • sn
 • telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Leo Komočar; E-mail: lkomocar@geof.hrNatrag na popis