Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hr


Opis resursa:

  • AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://vsmti.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayName
hrEduOrgMember
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Enes Ciriković; E-mail: enes.cirikovic@vsmti.hrNatrag na popis