Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hr


Opis resursa:

 • AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://vsmti.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • displayName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Antonio Šarabok; E-mail: antonio.sarabok@vsmti.hrNatrag na popis