Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Lex pravos


Opis resursa:

  • Web aplikaca i sustav za upravljanje podacima djelatnika Pravnog fakulteta Osijek

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.pravos.unios.hr/lex

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bruno Bakarić; E-mail: bbakaric@pravos.hrNatrag na popis