Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

HRN4You - online pregled hrvatskih normi


Opis resursa:

 • Hrvatski zavod za norme - aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normi

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Hrvatski zavod za norme

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://hrn4you.hzn.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: repozitorij@hzn.hrNatrag na popis