Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni dokumenti fakulteta


Opis resursa:

 • Autentifikacije na web aplikaciju za interne potrebe Fakulteta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://dokumenti.pbf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • dc
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Domagoj Štefanović; E-mail: dstefanovic@pbf.hrNatrag na popis