Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Interni dokumenti fakulteta


Opis resursa:

  • Autentifikacije na web aplikaciju za interne potrebe Fakulteta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://dokumenti.pbf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcIdentifikacija korisnika
hrEduPersonAffiliationMogucnost razlikovanja uloga npr. djelatnik/student pa eventualno ogranicavati pristup
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationMogucnost razlikovanja uloga npr. djelatnik/student pa eventualno ogranicavati pristup
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uidIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Domagoj Štefanović; E-mail: dstefanovic@pbf.hrNatrag na popis