Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)


Opis resursa:

 • Autentikacija za nove verzije aplikacija za podršku Sveučilištu u Zagrebu: upisne kvote, rektorova nagrada, doktorske promocije, međunarodna suradnja, upisnik studentskih organizacija, it@unizg, stipendije, studijski programi

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://apps.unizg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://apps.unizg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Stručna služba Srca; E-mail: it-unizg@srce.hrNatrag na popis