Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilišta


Opis resursa:

 • Repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilišta je digitalna zbirka koja okuplja sve radove kojima su autori djelatnici ili studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Namjena repozitorija je pohrana i trajno čuvanje radova koji nastaju znanstveno-istraživačkim radom i obrazovnim procesom na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Radovi pohranjeni u repozitoriju koji su javno dostupni postaju vidljiviji javnosti i lakše ih je pronaći. U repozitorij se pohranjuju: završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatsko katoličko sveučilište

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.unicath.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Maja Štignjedec; E-mail: maja.stignjedec@unicath.hrNatrag na popis