Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske


Opis resursa:

  • AAI autentikacija za administratorsko sucelje Hrcka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://hrcak.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnza potrebe sucelja
givenNameza potrebe sucelja
hrEduOrgMailmail adresa za kontakt
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDautorizacija
mailmail adresa za kontakt
snza potrebe sucelja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, Služba za podatkovne usluge i kolaboracijske alate; E-mail: hrcak@srce.hrNatrag na popis