Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske


Opis resursa:

  • AAI autentikacija za administratorsko sucelje Hrcka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://hrcak.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnza potrebe sucelja
givenNameza potrebe sucelja
hrEduOrgMailmail adresa za kontakt
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDautorizacija
mailmail adresa za kontakt
snza potrebe sucelja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, Služba za podatkovne usluge i kolaboracijske alate; E-mail: hrcak@srce.hrNatrag na popis