Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržaje


Opis resursa:

 • Aplikacije za pregled i preuzimanje digitalnih obrazovnih sadržaja.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Profil Klett d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://auth.izzi.digital

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • mobile
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Podrška; E-mail: team@izzi.digitalNatrag na popis