Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitu namjenjen je za prikupljanje, obradu, pohranjivanje i trajno čuvanje digitalne građe institucije.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.pfst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://dabar.srce.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tino Perlain; E-mail: tperlain@pfst.hrNatrag na popis