Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

UNIPU Konto portal za djelatnike


Opis resursa:

 • UNIPU Konto usluge: Potpisivanje digitalnih dokumenata za potrebe Sveučilišta u Puli

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://konto.unipu.hr/iz

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Branko Velimirović; E-mail: branko.velimirovic@unipu.hrNatrag na popis