Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNet RT


Opis resursa:

 • Interni ticketing sustav

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Valentin Vidić; E-mail: valentin.vidic@carnet.hrNatrag na popis