Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

G Suite za Veleučilište u Bjelovaru


Opis resursa:

  • G Suite za domenu vub.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Bjelovaru

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/vub.vub.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihomir Glatki; E-mail: tglatki@vub.hrNatrag na popis