Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podataka


Opis resursa:

  • Web sučelje za pregled ISVU izvještaja

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://www.isvu.hr/skladiste/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • givenName
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ana Petković; E-mail: ana.petkovic@srce.hrNatrag na popis