Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Academio SFZG


Opis resursa:

  • Web aplikacija Academio za upravljanje procesima na visokom učilištu - SFZG

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://raspored-sati.sfzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDsluži nam da bismo nakon AAI@EduHr uspješne prijave mogli prepoznati logiranog usera i povezati ga s userom u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dario Šebalj; E-mail: dario.sebalj@efos.hrNatrag na popis