Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

GFOS vijeće


Opis resursa:

  • Interni Web za sjednice Fakultetskog vijeća

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://gfosvijece.gfos.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDPrijava u sustav

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kresimir Pavelic; E-mail: kreso@gfos.hrNatrag na popis