Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repository


Opis resursa:

  • Spremanje različitih završnih, diplomskih i znanstvenih radova.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://repository.zsem.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • displayName
  • givenName
  • hrEduOrgMail
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • mail
  • o
  • ou
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Philip Vranešić; E-mail: pvranesi@zsem.hrNatrag na popis