Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datoteka


Opis resursa:

 • Računalni sustav temeljen na Nextcloud platformi za organizaciju i razmjenu datoteka među istraživačima za vrijeme trajanja istraživačkog projekta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://rasip.ffzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://rasip.ffzg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://web2020.ffzg.unizg.hr/o-nama/dokumenti/zastita-osobnih-podataka/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Marijana Glavica; E-mail: mglavica@ffzg.hrNatrag na popis