Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datoteka


Opis resursa:

  • Računalni sustav temeljen na Nextcloud platformi za organizaciju i razmjenu datoteka među istraživačima za vrijeme trajanja istraživačkog projekta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://rasip.ffzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://rasip.ffzg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://web2020.ffzg.unizg.hr/o-nama/dokumenti/zastita-osobnih-podataka/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonGroupMember
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marijana Glavica; E-mail: mglavica@ffzg.hrNatrag na popis