Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanata


Opis resursa:

 • Aplikacija za znanstveno istraživanje o informiranosti maturanata o visokom obrazovanju

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://app.studij.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://app.studij.hr/help.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Višnja Francetić; E-mail: visnja.francetic@azvo.hrNatrag na popis