Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centar


Opis resursa:

 • Usluge anketa za stanje IT-a na Sveucilistu u Zagrebu, anketa E-ucenje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.srce.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.srce.unizg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Nino Katić; E-mail: nkatic@srce.hrNatrag na popis