Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Digitalni udžbenici - Element


Opis resursa:

 • Digitalni udžbenici iz matematike, izdavačke kuće Element d.o.o.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Element d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://digitalni.element.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • l
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivo Elezović; E-mail: ivo@element.hrNatrag na popis