Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hr


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja omogućuje pristup e-pošti, pohranjivanju i pretraživanju stručnih radova djelatnika Gradske knjižnice Zadar.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Gradska knjižnica Zadar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.office.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrgIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365
hrEduPersonPersistentIDIdentifikacija i autorizacija korisnika u sustavu Office365
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan; E-mail: ivan.kovac@gkzd.hrNatrag na popis