Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacija


Opis resursa:

  • Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://test.upisi.hr/mzo

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Rajnović; E-mail: tomislav.rajnovic@fer.hrNatrag na popis