Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFZG Analytics


Opis resursa:

 • Aplikacija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu za analitiku i praćenje studenata na studijima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://analytics.efzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • l
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Alen Šimunic; E-mail: asimunic2@net.efzg.hrNatrag na popis