Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CroRIS web aplikacija za upravljanje osobama


Opis resursa:

  • Web aplikacija za definiranje i upravljanje osobama unutar CroRIS sustava

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://web.croris.srce.hr/osobe

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
facsimileTelephoneNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
givenNamePodatak se koristi za prikaz imena korisnika prijavljenog u aplikaciji
hrEduOrgOIBPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduOrgURLPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonDateOfBirthPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonGenderPodatak se koristi za ispravno definiranje rodno ovisnih podataka i poruka
hrEduPersonOIBPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonPrimaryAffiliationPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonStudentCategoryPodatak se koristi za omogućavanje pristupa studentima sa doktorskih studija
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
lPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
mailPodatak se koristi za slanje obavijesti vezanih uz sustav
oPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
postalAddressPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
snPodatak se koristi za prikaz prezimena korisnika prijavljenog u aplikaciji
telephoneNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CroRIS App Team; E-mail: croris-app@srce.hrNatrag na popis