Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CroRIS web aplikacija za upravljanje osobama


Opis resursa:

  • Web aplikacija za definiranje i upravljanje osobama unutar CroRIS sustava

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://web.croris.srce.hr/osobe

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
facsimileTelephoneNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
givenNamePodatak se koristi za prikaz imena korisnika prijavljenog u aplikaciji
hrEduOrgOIBPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduOrgURLPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonDateOfBirthPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonGenderPodatak se koristi za ispravno definiranje rodno ovisnih podataka i poruka
hrEduPersonOIBPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonPrimaryAffiliationPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
lPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
mailPodatak se koristi za slanje obavijesti vezanih uz sustav
oPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
postalAddressPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.
snPodatak se koristi za prikaz prezimena korisnika prijavljenog u aplikaciji
telephoneNumberPodatak se koristi za predpopunjavanje polja u formi za registraciju korisnika. Podatak nije obavezan i korisnik ga može obrisati iz forme prije registracije.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CroRIS App Team; E-mail: croris-app@srce.hrNatrag na popis