Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DR


Opis resursa:

 • Nacionalni repozitorij doktorskih diseratcija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://dr.nsk.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Sofija Klarin; E-mail: zir@nsk.hr



Natrag na popis