Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Natječaj za smještaj - SC ZG


Opis resursa:

 • Prikupljanje i obrada molbi za subvencionirani smještaj

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://natjecaj.sczg.hr/student

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • postalAddress
 • postalCode
 • roomNumber
 • sn
 • street

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Nikola Smirčić; E-mail: nikola.smircic@rathmann.hrNatrag na popis