Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovora


Opis resursa:

 • Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj u stud. domove, pregled ponude poslova i studentskih ugovora izdanih u student servisu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://websc.scvz.hr/sc/77/login/aai

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Krešimir Kudumija; E-mail: helpdesk@scvz.hrNatrag na popis